مرا اينگونه باور کن...
کمي تنها ، کمي بي کس ، کمي از يادها رفته...
 خدا هم ترک ما کرده ، خدا ديگر کجا رفته...؟!
 نمي دانم مرا آيا گناهي هست..؟
 که شايد هم به جرم آن ، غريبي و جدايي هست..؟؟؟
 مرا اينگونه باور کن...
+ نوشته شده توسط محسن مصباحی در دوشنبه بیست و چهارم خرداد ۱۳۸۹ و ساعت 17:33 |