شک . [ خ ُ ] (اِخ ) دهی است از دهستان شاخن بخش درمیان شهرستان بیرجند واقع در 113 هزارگزی شمال باختری در میان . این ده در کوهستان قرار دارد با آب و هوای معتدل . آب آن از قنات و محصول آن غلات و زعفران و شغل اهالی زراعت و مالداری و راه مالرو است . در این ده دبستان وجود دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 9).

روستای خشک

 


مسجد روستای خشک


 
مرکز مخابرات روستای خشکخانه بهداشت خشکمدرسه قدیم روستای خشک

 
 حسینیه روستای خشک

 
دهیاری روستای خشک
مدرسه جدید (راهنمایی)


نانوایی روستای خشک

 
مهد کودک روستای خشک
 
 
 
+ نوشته شده توسط محسن مصباحی در دوشنبه هفدهم خرداد ۱۳۸۹ و ساعت 16:4 |